Site Overlay

Čempionų suteikimo tvarka

Norite, kad Jūsų šuo taptų čempionu? Nuo ko pradėti? Viską rasite čia.

Įsigijote šuniuką, pradėjote eiti į parodas, jums puikiai sekasi ir parodose renkatės titulus? Ką su jais daryti?

Lietuvos jaunimo čempionas – LT JCH – gali būti suteikiamas šunims, turintiems ne mažiau trijų JN titulų, suteiktų dviejų skirtingų teisėjų arba turintiems ne mažiau dviejų JN titulų, suteiktų dviejų skirtingų teisėjų tarptautinėse arba veislės klubo parodose.

Pirmuosius titulus galite pradėti gauti, kai Jūsų šuniui sueina 9 mėn. ir jis pradeda varžytis jaunimo klasėje (9-18 mėn.) Šioje klasėje galite gauti Jaunimo nugalėtojo titulą (toliau – JN), surinkę juos tris (arba du, priklauso nuo parodų rango) tampate Lietuvos jaunimo čempionu, kurį patvirtina Lietuvos jaunimo čempiono sertifikatas. Norėdami jį gauti turite kreiptis į klubą.

Užsakymui reikia pateikti šiuos dokumentus: čempiono sertifikato užsakymo formą, šuns kilmės dokumento kopiją (kuriame būtinai turi būti visi parašai bei mikroschemos (čipo) kodas bei kitoje pusėje įrašytas savininkas), parodų, kuriose gavote jaunimo nugalėtojo titulus, diplomus bei JN sertifikatų kopijas, mokėjimo kopiją (kainas ir sąskaitą apmokėjimui galite rasti čia). Be apmokėjimo dokumentai nebus siunčiamas LKD gamybai! Lietuvos jaunimo čempiono sertifikatą gailite užsisakyti su rozete arba be jos.  

Jeigu turite noro ir nusprendžiate pakeliauti po aplinkines šalis, tuomet reikėtų žinoti, kad kai kurios šalys turi sutartis su LKD ir turint Lietuvos jaunimo čempioną ir kitoje šalyje gavus tos šalies JN, galima tapti ir tos šalies jaunimo čempionu. 

Šalys, kuriose užtenka vieno JN: Baltarusija, Čekija, Estija, Latvija, Rusija, Slovėnija, Turkija, Ukraina, Uzbekistanas. 

Jeigu esate Lietuvos, Latvijos ir Estijos jaunimo čempionai, tuomet galite užsisakyti ir Baltijos jaunimo čempioną (tas pats galioja ir Baltijos čempionui, ir Baltijos veteranų čempionui). 

Baltijos jaunimo čempionas – BALT JCH – suteikiamas patvirtinus LT JCH, LV JCH, EST JCH titulus.

Baltijos čempionas – BALT CH – suteikiamas patvirtinus LT CH, LV CH, EST CH titulus.

Baltijos veteranų čempionas – BALT VCH – suteikiamas patvirtinus LT VCH, LV VCH, EST VCH titulus.

Latvijos ir Estijos čempionų sertifikatai nėra užsakomi per klubą, dabar tai daro pats šuns šeimininkas, o Baltijos čempionai užsakomi per klubą užpildant tą pačią čempiono sertifikato užsakymo formą bei prisegant visų trijų šalių patvirtintus čempionų sertifikatus ir apmokėjimo kopiją. 

Kai Jūsų šuo suauga, arba kitaip pereina varžytis į saugusiųjų klases, t.y pereinamą, atvirą arba darbinę klases, tuomet galite pradėti rinktis LT CAC titulus (kandidatas į Lietuvos čempionus) ir įgyvendinus reikalavimus Jūsų šuo gali tapti Lietuvos čempionu

Lietuvos čempionas – LT CH – gali būti suteikiamas šunims: 

  • turintiems ne mažiau kaip trijų LT CAC titulų (vienas jų turi būti gautas tarptautinėje arba veislės klubo parodoje), suteiktų dviejų skirtingų teisėjų;
  • turintiems ne mažiau kaip dviejų LT CAC titulų (vienas jų turi būti gautas tarptautinėje arba veislės klubo parodoje), suteiktų dviejų skirtingų teisėjų, bei FCI pripažįstamą darbinį diplomą (tinkamą pretenduoti į Tarptautinio grožio čempiono titulą); 
  • turintiems ne mažiau kaip penkių LT CAC titulų, suteiktų trijų skirtingų teisėjų;
  • Titului gauti šuns kilmės dokumentuose turi būti mažiausiai dvi generacijos. LT JCH titulas atitinka vieną LT CAC titulą.

Šalys, kuriose reikia vieno CAC, kad šuo taptų ir tos šalies čempionu: Baltarusija, Čekija, Danija, Estija, Izraelis, Kipras, Latvija, Lenkija, Moldova, Norvegija, Rumunija, Rusija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Turkija, Ukraina, Uzbekistanas. 

Lietuvos veislės klubo čempionas – LT Kl.CH – suteikiamas šunims, du kartus tapusiems klubo nugalėtoju arba vieną kartą tapusiems klubo nugalėtoju ir turintiems LT CH titulą.

Lietuvos veteranų čempionas – LT VCH – gali būti suteikiamas šunims: turintiems ne mažiau trijų titulų VN, LT VN, Kl.VN, suteiktų dviejų skirtingų teisėjų; turintiems LT CH titulą ir vieną VN, LT VN, Kl.VN titulą.

Šalys, kuriose reikia gauti vieną VN, kad šuo taptų ir tos šalie veteranų čempionu: Baltarusija, Estija, Latvija, Turkija

LT JCH, LT CH, LT VCH bei LT Kl.CH titulai suteikiami Lietuvoje gyvenantiems ir registruotiems Lietuvos šunų veislės knygoje šunims bei užsienyje gyvenantiems ir registruotiems šunims. LKD sekretoriatui gavus raštišką prašymą suteikti titulą, titulo gavimo sąlygų išpildymą įrodančius dokumentus bei apmokėjimą, išduodamas atitinkamas sertifikatas (pažymėjimas).

Pildant užsakymą įskaitomai įrašomi visi šuns duomenys; surašomi visi gauti titulai, jų gavimo datos ir parodų vietos. Jei prašoma patvirtinti LT CH titulą, kai šuo jau turi LT JCH titulą, turi būti įrašyta JCH titulo gavimo data bei visų JN titulų gavimo datos ir vietos. Pateikiant prašymą turi būti kartu pateikiamos parodų sertifikatų, diplomų bei šuns kilmės dokumentų kopijos.  

 Dalyvaujant tarptautinėse parodose galima gauti CACIB titulą, kuris reiškia, kad Jūsų šuo tampa kandidatu į Tarptautinius grožio čempionus. 

Tarptautinis grožio čempionas – Int.CH (CIB)– suteikiamas šunims:

  • kurie pagal FCI reikalavimus neprivalo turėti darbinio diplomo, surinkusiems keturis CACIB titulus trijose skirtingose šalyse, suteiktus mažiausiai trijų skirtingų teisėjų;
  • kurie pagal FCI reikalavimus privalo turėti darbinį diplomą, surinkusiems mažiausiai du CACIB titulus dviejose skirtingose šalyse, suteiktus skirtingų teisėjų, ir turėti FCI  pripažįstamą darbinį diplomą. Darbinio diplomo išdavimo data nesvarbi;
  • Tarp pirmo ir paskutinio CACIB titulo suteikimo datos turi praeiti mažiausiai 366 dienos. Int.CH titulas gali būti suteiktas tik šunims, kurių kilmės dokumentuose yra mažiausiai trys generacijos. Tarptautinio grožio čempiono titulą tvirtina FCI sekretoriatas, tarpininkaujant LKD.

Int. CH užsakomas per klubą, tokia pačia tvarka, tik pildant kitą užsakymo formą (Int. CH forma be darbinio diplomo arba su darbiniu diplomu). 

EnglishLithuaniaScroll Up