Site Overlay

Šunų veisimo tvarka

Vados registravimas ir reikalingi dokumentai:

1.              Apie įvykusį kergimą ir būsimą vadą veisėjas įsipareigoja pranešti klubui elektoriniu paštu per 7 dienas nuo įvykusio kergimo. Parnešant apie kergimą turi būti pateiktas kalės kilmės dokumentas. 

2.              Gimus vadai, veisėjas per 3 dienas privalo atsiųsti klubui užpildytą pranešimą apie gimusią vadą. Taip pat reikia pridėti kergimo sutartį, kalės kilmės dokumento kopiją (jeigu tai nebuvo padaryta pranešant apie kergimą). Laiku nepranešus apie gimusią vadą, kiekvieno šuniuko kilmės dokumento kaina brangsta 5 EUR.

3.              Vada privalo būti įregistruota per 2,5 mėnesio nuo šuniukų gimimo, todėl į klubą rekomenduojama kreiptis ne vėliau, nei šuniukams sueina 1,5 mėn.  Užsakydamas kilmės dokumentus, veisėjas privalo pateikti:
3.1. Kilmės dokumentų užsakymo formą. Šuniukų vardai turi prasidėti ta pačia raide ir kartu su veislyno pavadinimu sudaryti ne daugiau kaip 40 spaudos ženklų.
3.2. Šunų įvertinimų bei gautų titulų, čempionų sertifikatų kopijas. Į dokumentų kainos nuolaidas yra įskaitomi ir į kilmės dokumentus įrašomi yra tik tie čempionų titulai, kurių sertifikatai yra pateikiami užsakymo metu.
3.3. Abiejų šunų atliktų sveikatos tyrimų dokumentų kopijas (privalomi – akių ir displazijos tyrimai, DNR profilis).
3.4. Jei šuniukai bus eksportuojami ir yra žinomi būsimi savininkai – prisegti eksporto dokumento užsakymo formas.

3.5. Patino kilmės dokumento kopiją.

3.6. Kergimo sutarties kopiją.

4.              Klubas persiunčia veisėjui LKD paruoštas šuniukų identifikavimo formas. Šuniukai identifikuojami nuo 6 sav. iki 3 mėn. Paženklinus šuniukus mikroschemomis veisėjas privalo pateikti klubui užpildytas ženklinimo pažymas praėjus ne daugiau kaip 5 dienoms po identifikavimo. Nepaženklinus šuniukų  iki 3 mėnesių, turi būti atlikti vados genetiniai tėvystės tyrimai, kuriuos apmoka veisėjas; priešingu atveju kilmės liudijimai skelbiami negaliojančiais.

5.              Veisėjas gauna kilmės dokumentus tik po klubo atstovo dokumentų sutikrinimo (visi dokumentai tvarkingi užpildyti, čipavimo mikroschemų kodai, esantys gyvūnų augintinių pasuose, atitinka kilmės dokumentuose esančius kodus) ir apmokėjimo (apmokėjimo kvito kopija parodoma atvykusiam klubo atstovui). Veisėjas apmoka klubo atstovo kelionės išlaidas arba pats atvažiuoja iki klubo atstovo.

6.              Po identifikavimo, veisėjas užpildo vados apžiūros aktą, užtikrina, kad čipavimo mikroschemų kodai, esantys gyvūnų augintinių pasuose, atitiktų kilmės dokumentuose esančius kodus. Vados apžiūrą atlieka ir vados apžiūros aktą po vados apžiūros pasirašo teisėjo kategoriją turintis žmogus. Skenuotas čipavimo pažymas, vados apžiūros aktą bei iki galo užpildytų kilmės dokumentų kopijas atsiunčia klubui. Jei to nepadaro, kilmės dokumentai laikomi negaliojančiais. Kai šuniukai yra parduodami ir su naujais jų šeimininkais yra pasirašomos šuns perdavimo sutartys, jų kopijos taip pat atsiunčiamos klubui, kuris jas perduos LKD. Kitu atveju, šuo lieka veisėjo nuosavybe. 

Pirmos bei antros veisėjui vados gimimo atveju po identifikavimo atliekama vados apžiūra, kurios metu teisėjo kvalifikaciją turintis žmogus užpildo vados apžiūros aktą, sutikrina čipavimo mikroschemų atitinkamą ir kodai suklijuojami į kilmės dokumentus. Tuomet dokumentai atiduodami veisėjui.

EnglishLithuaniaScroll Up